Laverman – de naam

Familie naam Laverman.

De naam Laverman blijkt te zijn gekozen door 4 gezinnen in 1811 toen Napoleon een achternaam verplicht stelde voor iedereen in Nederland. Dit waren:

  • Sije Gosses te Oudkerk, Tietjerksteradeel,
  • Hidde Gosses te Lekkum, Leeuwarderadeel (broer van Johannes Gosses)
  • Johannes Gosses te Lekkum, Leeuwarderadeel (broer van Hidde Gosses)
  • Doede Jochems te Driesum, Dantumadeel

Doede Jochems is onze voorvader en van daaruit is onze Laverman familie door gegroeid.

In 1947 zag je dat de 4 families vooral nog in Friesland woonden en dat een aantal nakomelingen ook Friesland hadden verlaten na 1811. Hieronder de verdeling naamdragers per provincie in 1947.

Hieronder de verdeling over Nederland zestig jaar later in 2007 :

In de oude documenten werden ook verbasterde uitvoeringen van de achternaam aangetroffen. Waarschijnlijk door het slecht verstaan of slecht lezen van handschriften zijn ook Laverman vormen terug gevonden in de vorm “Lawerman” en “Lauwerman”. Dit heb ik even niet meegenomen in dit verhaal.

Informatie hierboven is samengesteld met dank ook aan het Centrum Voor Familiegeschiedenis
CBG Familienamen (https://cbg.nl/bronnen/cbg-familienamen/).