Jochum Kornelis Laverman Gezin

Jochum werd geboren op 30 Mei 1855 in Bergum (Gemeente Tietsjerksteradeel) en groeide daar op met zijn 3 jaar oudere zus Ymkje. Later verhuisden zij naar Westergeest.
Toen hij nog net geen 40 was trouwde hij met de 33 jarige Tjitske Annes Westra op 25 Mei 1895 te Kollumerland. Beiden woonden ze toen in Westergeest. Jochum was aldaar landbouwer en Tjitske was dienstmeisje.
Helaas was de moeder, Aaltje Jacobs, van Jochum al overleden in 1886 en heeft dit huwelijk niet meer meegemaakt.
De bruid Tjitske, geboren op 14 november 1861 in Nijkerk, (Oost)Dongeradeel, Friesland. was een dochter van Anne Liemes Westra en Menke Hanzes Jeltema. Zij groeide op met haar ouders te Lioessens alwaar haar vader Gardenier was.
(Een gardenier was een kleine landgebruiker,die daarnaast in sommige gevallen een paar koeien op stal had staan. De melk van deze koeien werd meestal aan particulieren verkocht)

Jochum en Tjitske kregen tijdens hun leven samen te Westergeest zes kinderen waarvan de eerste en de laatste helaas levenloos ter wereld kwamen.

 

19 oktober 1896. Levenloos dochtertje
8 juni 1898. Menke Laverman
17 mei 1901. Minke Laverman
26 februari 1900. Kornelis (Kees) Laverman
26 november 1902. Anne Laverman
18 mei 1904. Levenloos zoontje

 

Het gezin (ouders) heeft een moeilijke tijd beleefd. Ten eerste kregen ze een levenloos kindje een jaar na hun huwelijk, hun tweede kindje overleed enkele maanden na haar geboorte en na een drietal kinderen gezond ter wereld hebben gebracht kregen ze wederom een levenloos kindje in 1904. Datzelfde jaar overleed de moeder en vader heeft de kinderen in zijn eentje opgevoed.
Moeder Tjitske is vroeg overleden op 42 jarige leeftijd op 24 augustus 1904, drie maanden nadat het levenloos kindje was geboren. Volgens Tjitske Laverman (dochter van Anne Laverman) gaat het verhaal dat ze is overleden vanuit een postnatale depressie, na alles wat ze met de kinderen had meegemaakt.
Vader Jochum is 35 jaar weduwenaar gebleven en uiteindelijk overleden op 30 juli 1939 in Westergeest, Kollumerland op 84 jarige leeftijd.

Het leek er op dat de Jochum en Tjitske eerst gewoond hebben in een “stjelp” aan de Eelke Meinertswei 12 te Westergeest en later zijn verhuisd naar de een woning aan de Huizinge Wijk A (nr 49) in dezelfde plaats echt niet blijkt minder waar. Het heeft alles te maken met hoe huisnummers in die tijd werden gehangen aan huizen.

Ybele Steenstra (zijn blog hier) kon een interessante uitleg hierover geven:
Het gebruik van huisnummers werd omstreeks 1808 voorgeschreven.
Toen bepaalde Napoleon dat ieder gebouw een nummer moest hebben.
In de jaren 1816/1817 werd er nog een keer omgenummerd.
Na nog wat wijzigingen werd in de periode 1960/1965 de dorpsnummering omgezet in de nummering per straat.

Het is lastig om de oude huisnummering om te zetten naar een huidig adres.
Er is niet een overzichtstabel dat daarbij kan helpen en wij moeten het doen met o.a. de gegevens in overlijdensaktes plus de kennis waar de overledene heeft gewoond.

Met “de huizinge wijk A nr. 49” wordt daarom volgens mij het huidige Eelke Meinertswei 12 bedoeld.
De toenmalige overbuurman Heine Wiebes de Bruin [1861 – 1914] overleed “in de huizinge wijk A nummer 77”, het huidige Eelke Meinertswei 13.
“Huizinge Wijk A” betekent dus een woning in het gedeelte van Westergeest dat kadastraal als Wijk A bekend was. Het betreffende nummer is het feitelijke huisnummer.

Het gezin ging ook wonen aan de Van Teijenswei 8, maar let op ! Dr. Oebele Vries schrijft in zijn boek Westergeastmer Strjitnammen dat de huidige Kertiersreed pas in 1967 haar naam kreeg.
Daarvoor was het een zijtak van de Van Teijenswei. Het gezin ‘verhuisde’ toen dus op papier van de Van Teijenswei 8 naar Kertiersreed 6 – zonder van woning te verwisselen.

Nadat Anne Laverman in 1930 het ouderlijk huis in Westergeest verliet om te trouwen met Antje Veenstra bleven vader en broer en zus Kornelis (inmiddels landbouwer) en Minke achter.
Deze broer en zus zijn na het overlijden van hun vader in 1939 ook tot hun dood bij elkaar blijven samenwonen, Rond de oorlogsjaren hebben ze hun intrek genomen in een huisje aan de Van Teijenswei 8, later dus hernoemd naar de Ketiersreed 2 te Westergeest.
Kornelis overleed op 12 april 1963 en Minke overleed uiteindelijk op 76 jarige leeftijd op 13 mei 1977.
Het was bekend dat met name Minke Laverman niet van kinderen hield. Het feit dat de kinderen van Anne Laverman en Antje Veenstra af en toe eens kwamen spelen was niet geheel omdat Minke dat wilde, alleen indien nodig.
In 1977 werd het huis aan de ketiersreed 2, Westergeest, verkocht door de enige overgebleven familie (broer Anne Laverman) aan zover we weten Familie Timmermans. Daarna is het nog bewoond achtereenvolgens door families van der Galiën en Boddeke voordat de huidige bewoners (Stan en Annelies Herbers) hem kochten.

Op 25 oktober 2014 werd het huisje in Westergeest bezocht door Tjitske Laverman (dochter van Anne Laverman)
De laatst overgebleven bewoonster (mevr.  T. Boddeke-Timersma, 73 jaar) overleed op 22 Oktober 2011 (De heer Boddeke overleed reeds in Oktober 1997) en toen heeft de familie Herbers, iets verderop wonende, het huis meteen gekocht. Inmiddels zaten toen al geen bedsteden meer in het huis (die er in 1977 nog wel in zaten) en was er een schuur/paardenstal achter gebouwd. De binnenzijde van het huis alsmede het rieten dak waren geheel gerenoveerd.

Hieronder fotos en scans van documenten/aktes etc…

233231232x
Hierboven de grafstenen van Kornelis, Minke en ouders Jochum K. Laverman + Tjitske A. Westra.
Deze zijn te vinden op het kerkhof van de Kerk the Driesum.
JochumKornelisLaverman
Er is slechts 1 foto bekend (hierboven) waar Jochum K. Laverman op staat en die is gemaakt in 1930, dus 9 jaar voor zijn dood.
JochumLavermanTjitskeWestra_HuwelijksAkteX
Hierboven de trouwakte van Jochum Laverman en Tjitske Westra.
MenkeLavermanGeboorteAkteXKornelisLavermanGeboorteAkteX
MinkeLavermanGeboorteAkteXAnneLavermanGeboorteAkteX
Hierboven de geboorteakten van de geboren kinderen Menke, Kees, Minke en Anne Laverman
LevenloosLavermanOverlijdensAkte_1896XLevenloosLavermanOverlijdensAkte_1904X
MenkeLavermanOverlijdensAkteX
Hierboven de akten waarin beide levenloze kinderen worden genoemd, en akte van overlijden van Menke.
TjitskeWestraOverlijdensAkteXJochumKLavermanOverlijdensAkteX
Hierboven de overlijdensakten van Tjitske Westra en Jochum K Laverman.

 

 

2 gedachten over “Jochum Kornelis Laverman Gezin

  1. Wierd Kooistra

    Het adres werd Kertiersreed 2.
    Er hebben gewoond v/d galiën en daarna de fam Boddeke nu de fam Herbers
    Wierd Kooistra Kertiersreed 5 Westergeest

    Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *