Familie Laverman

Hieronder de stamboom tot aan mijn ouders gezien vanuit de Laverman familie lijn.@

@

Hieronder komt gedetaileerde informatie van de bovenstaande voorouders vanuit de familie Laverman/Lawerman/Lauerman.

De naam Laverman is afkomstig van Lauwerman? (iemand die de lauwerkrans draagt). Inderdaad is uit oude documenten teruggevonden dat de allereerste voorouder met deze naam Lauwerman heette en zijn zoon Lawerman. Daarna ontstond de tot nu toe nog steeds bekende naam Laverman. De misvattingen kwamen voort uit het feit dat vroeger alles mondeling gebeurde vwb officieele documenten . Alles werd met de hand opgeschreven en niet gechecked op waarheid. Daarom kwamen er veel schrijffouten voor. Hieronder informatie die dankzij Froukje Laverman en Tjitske Laverman zijn verkregen na onderzoek in het archief in Leeuwarden.

Voorouders:

Jochem Willems (1640 — 16-10-1700).
Oudst bekende voorouder is Jochem Willems, Hij is in 1640 geboren in Veenwouden en later op 60 jarige leeftijd overleden in Oktober 1700 te Dantumawoude.
Rond 1675/1676 is hij getrouwd met Hiltje Klazes in de gemeente Dantumadeel, bijna zeker woonachtig in Dantumawoude.
Het gezin kreeg twee zonen: Eeke Jochems en Willem Jochems. Willem Jochems is onze eerstvolgende voorouder.

Willem Jochems (1685 – 30-6-1755)
Willem Jochems, zoon van Jochem Willems en moeder Hiltje Klazes, is geboren in 1685 te Dantumawoude en is gedoopt op 3 november 1715 te Dantamawoude. Willem is overleden op 30 juni 1755 te Dantumawoude.
Hij trouwde rond 1722/1723 te Dantumawoude met Antje Pieters met wie hij slechts 1 kind kreeg (onze directe voorouder): Jochem Willems Laverman.
Antje Pieters is geboren rond 1690 in Dantumadeel en is gedoopt op 7 februari 1723 in Driesum mogelijk rond het huwelijk met Willem Jochems. (ze werd ook wel vermeld als Antje Pytters). Zij is overleden op 21 maart 1740 in Dantumawoude.
Twee jaar later trouwde (1742) trouwde Willem Jochems te Dantumawoude opnieuw met Sely Lieuwes.
Zij kregen samen 5 kinderen: Lieuwe Willems Venema, Meindert Willems Fennema, Hiltje Willems, Trijntje Willems Fennema en Eeke (Yke) Willems Fennema.
Zijn vrouw Sely Lieuwes overleed rond 1775 in Veenwouden, Dantumawoude.

In oude stukken werd het volgende interessante relaas gevonden:

1756 Speciekohieren: Weduwe Willem Jochums (Sely Lieuwes) heeft: 9 koeien, 3 rieren en 4 paarden.
4.4.1758: Imke Jacobs, vrederechter van Dantumadeel, Joh. Douwes ontvanger van VALOM, vertonen origineel testament bij wijlen Willem Jochums , in leven huisman te Damwoude, den 30.6.1755 nagelaten.
Zij zijn benoemd als curatoren over de minderjarige kinderen bij Selie Lieuwes in echte geprocreeerd: Lieuwe: 15 jaar; Meindert 14 jaar; Hiltje 12 jaar; Trijntje 7 jaar en Yke 3 jaar.
2e huwelijk met Sikke Sjoerds 26.3.1758 te Dantumawoude. 2 Kinderen Wytske Sikkes en Sjoerd Sikkes.

Jochem Willems Laverman (rond 1730 – rond 1790)
Zijn naam werd soms ook teruggevonden als Lauwerman. Geboren rond 1730 is hij gedoopt op 23 oktober 1730 in Dantamawoude (Hervormde gemeente). Hij is op 60 jarige leeftijd overleden rond 1790 in Veenwouden,
Hij is getrouwd met Aafke Gelts rond 1751 te Dantumawoude. Zij is geboren rond 1729 in Dantumawoude, alwaar ze overleed op 8 maart 1809 op 80 jarige leeftijd.
Het gezin verhuisde in augustus 1777 naar Veenwouden waar vader Boer was te Wouterswoude.
Ze kregen samen 5 kinderen: Geeltje Jochums Laverman  1754-1822, Gelt Jochems de Jong  1761-1826, Doede Jochems Laverman  1765-1826, Hiltje Jochems de Jong  ± 1767-1830 en tenslotte Eeke Jochems de Jong  1770-1829.
Doede Jochems Laverman is onze eerstvolgende voorouder.

Doede Jochums Lauwerman/Lawerman (30-6-1765 — 18-1-1826). 
Oudst bekende voorouder met deze naam, Hij was arbeider en werd op 30 Juni 1765 geboren te Driesum. Later werd hij meester bakker en weer later herberier-tolman. Op 22 Januari 1792 trouwde hij met Hiltje Jacobs Lauerman (!!) die in 1769 op onbekende locatie werd geboren. Zij stierf op 43 jarige leeftijd te Driesum. Hier kwamen meerdere kinderen uit voort.
Drie jaar later (op 25 Mei 1815) trouwde hij opnieuw. Het was de op 25 Maart 1786 in Kollum geboren Maaike Cornelis Broersma. Beiden kregen ze onder andere een volgende voorvader zijnde Kornelis Doedes Lawerman.
Maaike stierf op 16 September 1826 in Driesum op 42 jarige leeftijd.
Doede zelf stierf een half jaar eerder, op 18 Januari 1826 te Driesum. Hij werd 61 jaar.

Kornelis Doedes Lawerman/Laverman (18-3-1816 — 21-3-1901).
Deze zoon werd geboren op 18 Maart 1816 en in 1830 (4 jaar na de dood van zijn vader en moeder) was hij van beroep boerenknecht bij een boer in de gemeente Kollummerland.
Op dat moment werd hij gekeurd voor de militaire dienst. Daarvan is een uitdraai bekend met handtekening van hem zelf!! Signalement werd ook beschreven: Ovaal aangezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen, spitse kin, blonde wenkbrauwen. Hij werd goedgekeurd en kreeg volgnummer 68 voor het jaar 1835.
Hij trouwde met Aaltje Jacobs Meijer en beiden kregen ze in 1855 een zoon die weer de volgende voorouder werd. Het was Jochum Kornelis Laverman.

Jochum Kornelis Laverman (30-5-1855 — 30-7-1939). (meer informatie over zijn gezin hier)
Deze zoon werd op 30 Mei 1855 geboren in Bergum, Gem Tietsjerksteradeel. Toen hij nog net geen 40 was trouwde hij met de 33 jarige Tjitske Westra op 25 Mei 1895. Beiden woonden ze toen in Westergeest. Jochum was landbouwer en Tjitske was dienstmeisje.
Tjitske was een dochter van Anne Liemes Westra en Maaike Hanzes Jeltema en was geboren in Nijkerk. Naast 2 dochters (Minke en Menke) en een zoon (Kornelis) kregen ze ook een zoon Anne welke weer de volgende voorouder bleek te worden.
Menke Laverman werd in Westergeest geboren in 1898 en stierf nog datzelfde jaar (bij de geboorte?)
Kornelis Laverman werd in Westergeest geboren in 1900 en werd later landbouwer. Hij bleef ongehuwd en overleed in 1963.
Minke Laverman werd in Westergeest geboren in 1901 en bleef ongehuwd tot de dag dat ze in Westergeest stierf in 1977 (76 jaar oud).

Anne Laverman (26-11-1902 — 11-9-1982).
Deze Anne werd in Westergeest geboren in November 1902 en werd later arbeider. In 1930 (28 jaar oud) trouwde hij met Antje Veenstra.
Anne eindigde zijn loopbaan als arbeider in een kaasfabriek.
Ze kregen samen 3 zoons en 2 dochters waarvan 1 dochter op bijna 1 jarige leeftijd stierf aan een ernstige ziekte. Beide dochters kregen de naam Tjitske (vernoemd naar hun beppe Tjitske Westra).
Anne Laverman overleed op 11 september 1982 aan de Kuipersweg 69 te Buitenpost (woonhuis dochter Tjitske) in nabij zijn van zijn kinderen.
Antje Laverman-Veenstra werd 29 januari 1909 geboren en op 14 september 1991 overleden aan de Voorzoom 8 te Buitenpost (woonhuis van dochter Tjitske) in nabij zijn van alle kinderen en aantal kleinkinderen.

Familie Laverman en Veenstra tijdens een bruiloft

Familie groeps foto gemaakt op de trouwdag van Anne Laverman en Antje (Anna) Laverman-Veenstra. Beiden staan in het midden. Tjitske Laverman vertelde over deze foto: “Achter Johanna Veenstra, de volgende weet ik niet zeker, dan Griet Veenstra dan weer 2 die ik niet weet. 2de rij eerst Minke Laverman, Anne Laverman, Antje Veenstra, Wietske Veenstra, Heinse Reitsma, Petrus Penninga. Voorste rij Jan Penninga, Jochum Laverman [pake], Andries Veenstra [pake], siebrechtje veenstra [beppe] en op haar schoot weet ik niet, de laatste ook onbekend”.

Meer fotos van de Laverman familie op de foto paginas;

1943 – 1944 – 1945

2 gedachten over “Familie Laverman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *