Familie de Vries

Deze pagina gaat over de geschiedenis van de familie de Vries (speciaal voor mijn kinderen ivm hun moeder).

De familie de Vries komt oorspronkelijk uit de provincie Friesland. De voorouders zijn bekend tot in de 18e eeuw en de oudst bekende voorouder was Klaas de Vries. Opvallend in de familie was het feit dat soms kinderen dezelfde namen droegen binnen 1 gezin. Hoeronder een overzicht van alle voorouders en hun gezin vanaf de oudst bekende.

Klaas de Vries werd geboren rond 1730. Hij woonde in Leeuwarden en was blikslager van beroep. Op 28 Januari 1756 trouwde hij te Leeuwarden (Westerkerk) met Maria Andries. Klaas stierf op 26 April 1797. Klaas en Maria kregen in totaal 9 kinderen waarvan Cornelis de Vries de eerstvolgende voorouder is.

 • Johanna de Vries, gedoopt op 24 Augustus 1757 te Leeuwarden.
 • Andries de Vries, gedoopt op 14 Januari 1759 te Leeuwarden.
 • Johan de Vries, gedoopt op 24 Mei 1761 te Leeuwarden.
 • Jan de Vries, gedoopt op 31 Augustus 1763 te Leeuwarden.
 • Johannes de Vries, gedoopt op 24 Juli 1765 te Leeuwarden.
 • Age de Vries, gedoopt op 11 Oktober 1769 te Leeuwarden.
 • Cornelis de Vries, geboren 26 Februari 1772 te Leeuwarden.
 • Jan de Vries, geboren op 18 Januari 1774 en gedoopt op 30 Januari 1774 te Leeuwarden.
 • Claas de Vries. geboren op 14 september 1782 en gedoopt op 27 September 1782 te Leeuwarden.

Cornelis de Vries was de eerstvolgende voorouder. Hij werd geboren op 26 Februari 1772 en trouwde op 18 Mei 1794 te Leeuwarden met Marijke Ros. Ze waren al op 2 Mei in ondertrouw gegaan. Cornelis is op 15 Mei 1848 overleden op 76 jarige leeftijd. Het is onbekend welk beroep hij heeft uitgeoefend. Zijn vrouw Marijke was dochter van Jan en Jacobje Pieters, en was geboren op 10 Januari 1770. Cornelis en Marijke kregen totaal 5 kinderen waarvan Claas de Vries de eerstvolgende voorouder is.

 • Maria de Vries, geboren op 12 Januari 1796 en gedoopt op 31 Januari 1796 te Leeuwarden.
 • Jacoba de Vries, geboren op 15 Mei 1798 en gedoopt op 30 Mei 1798 te Leeuwarden.
 • Claas de Vries, geboren op 1 Oktober 1800 en gedoopt op 15 Oktober 1800 te Leeuwarden.
 • Maria de Vries, geboren op 11 Juni 1803 en gedoopt op 26 Juni 1803 te Leeuwarden.
 • Jan de Vries, geboren op 22 April 1811 en gedoopt op 5 Mei 1811 te Leeuwarden.

 

Claas de Vries was de eerstvolgende voorouder. Hij werd geboren op 1 Oktober 1800 en gedoopt op 15 Oktober 1800 te Leeuwarden. Op 18 December 1833 trouwde hij te Leeuwarden met Lucia vd Vegt (Vecht).

Claas, die van beroep Zilversmid was, is uiteindelijk 62 jaar geworden en overleed op 3 December 1862.
Zijn vrouw Lucia (geboren op 29 September 1802) was dochter van Rein en Nieske Rodenhuis. Het gezin bestond totaal uit 5 kinderen waarvan Reindert de Vries de eerstvolgende voorouder is.

 • Nieske de Vries, geboren op 11 Juli 1834 te Leeuwarden.
 • Reindert de Vries, geboren op 11 Mei 1836 te Leeuwarden.
 • Jacoba de Vries, geboren op 8 Maart 1838 te Leeuwarden.
 • Nikolaas de Vries, geboren op 15 November 1839 te Leeuwarden (Hij stierf ongehuwd op 28 Februari 1890).
 • Maaike de Vries, geboren op 10 November 1841 te Leeuwarden.

 

Reindert de Vries was de eerstvolgende voorouder. Hij werd 11 Mei 1836 geboren te Leeuwarden en trouwde op 11 Mei 1858 te Leeuwarden met Geertje Mey. Reindert, van wie het beroep onbekend was, stierf op 82 jarige leeftijd op 25 November 1918 te Leeuwarden. Zijn vrouw Geertje (geboren op 28 September 1834 te Leeuwarden) was dochter van Jetze Thomas en Wiepkje Klazes Kleiterp. (In de boeken komt haar achternaam soms ook voor als vd Mei of vd Meij)
Ze woonden eerst samen in St Annaparochie en verhuisden later naar Franeker. Ze kregen totaal 7 kinderen waarvan Klaas de Vries de eerstvolgende voorouder was.

 • Lucia de Vries, geboren op 10 Maart 1859 te St Annaparochie.
 • Jitze de Vries, geborenop  27 Februari 1861 te St.Annaparochie (overleden te Assen op 21 April 1935)
 • Wypkje de Vries, geboren op 6 Februari 1863 te Franeker.
 • Nieske de Vries, geboren op 11 Juni 1865 te Franeker.
 • Grietje de Vries, geboren op 15 Februari 1868 te Franeker.
 • Klaas de Vries, geboren op 2 Mei 1871 te Franeker.
 • Thomas de Vries, geboren op 11 November 1874 te Franeker en overleden op 37 jarige leeftijd op 2 Januari 1912 te Leeuwarden.

 

Klaas de Vries was de eerstvolgende voorouder. Hij werd op 2 Mei 1871 geboren te Franeker. Hij trouwde op 14 Mei 1892 in de gemeente Dantumadeel met Antje Hoekstra. Klaas, van wie het beroep onbekend is, stierf op 31 Januari 1922 te Leeuwarden. Antje Hoekstra (geboren op 3 Juni 1870 te Birdaard) was dochter van Wybe Pieters en Jetske Sytses Kroodsma. Ze woonden samen met hun gezin eerst te Metslawier en later in Leeuwarden. Totaal kregen ze 4 kinderen waarvan Wiebe de Vries de volgende voorouder is. Zowel Klaas als zijn vrouw Antje Hoekstra zijn begraven op de begraafplaats aan de Spanjaardslaan.

 • Reindert de Vries, geboren 11 September 1892 te Metslawier en op 26 jarige leeftijd (getrouwd met Hiltje Tonna Theodorie) overleden op 27 November 1918 te Groningen.
 • Wiebe de Vries, geboren 18 Januari 1896 te Metslawier.
 • Jitze de Vries, geboren op 15 April 1897 te Leeuwarden en op 20 jarige leeftijd (ongehuwd) overleden op 3 December 1916 te Leeuwarden.
 • Jeltje de Vries, geboren 15 Augustus 1901 te Leeuwarden.

 

Graf van Klaas de Vries en Antje Hoekstra


Wiebe de Vries
was de eerstvolgende voorouder. Hij werd op 18 Januari 1896 geboren te Metzlawier. Hij is totaal 3 keer getrouwd geweest. Wiebe is overleden op 16 November 1948 en ligt begraven op de oude begraafplaats aan de Spanjaardslaan (Leeuwarden). Het is een dubbelgraf inclusief zijn ouders en zijn jong gestorven broer Jitze de Vries.

Het graf van Jitze de Vries (met zijn broer Wiebe)

Pietje Krol : Dit huwelijk heeft kort geduurd omdat Pietje Krol al op vrij jonge leeftijd (25 jaar) overleed op 26 Januari 1917. Het zou kunnen zijn dat ze is overleden op haar kraambed maar er is niets bekend over een zwangerschap. Pietje (geboren te Hogebeintum) was dochter van Jan Jelles Krol (toen al overleden) en Lutske Sjoerds. Wiebe en Pietje woonden toendertijd in IJlst.

Pietje Winia: Binnen dit huwelijk zijn 6 kinderen voort gekomen. Minne, Jitse, Rein, Trynke, Annie en Jan. Jan is op jonge leeftijd (rond 16 jaar) overleden (hij is in de oorlog overreden door een trein).
Het gezin woonde in Leeuwarden achter “de Hoven” en hadden daar een kruidenierszaak en nog weer later een Cafe.  Uiteindelijk zijn Wiebe en Pietje gescheiden. Na deze scheiding zijn alle zonen naar pleeggezinnen gegaan en de twee meisjes bleven bij moeder (Pietje) thuis.
Pietje is nooit meer getrouwd en woonde in Sneek tot haar overlijden op 92 jarige leeftijd.

Hendrika Vallinga: Na een scheiding met Pietje Winia is Wiebe later getrouwd met Hendrika Vallinga (naar het schijnt al eerder werkzaam in zijn cafe). Samen met haar kreeg hij totaal 5 kinderen. Achtereenvolgens waren dit: Emmy, Antje, Reina, Klaas en Tjipke.
In December 1936 woonden ze in of onder Huizum en ruim een jaar later woonden ze in of onder Lekkum. Verder hebben ze langere tijd gewoond aan de Groningerstraatweg nummer 12 in Leeuwarden en later ook nog aan de Droppingstraat 3 in deze stad. Tijdens de oorlog zou 1 van hun huizen geraakt zijn, mogelijk toen de geallieerden bombardementen uitvoerden op de Duitse Nachtjager vliegbasis van Leeuwarden.
Wiebe de Vries ligt begraven op het kerkhof aan de spanjaardslaan te Leeuwarden terwijl zijn vrouw Hendrika (“Kleine Oma”) ligt op de Noorderbegraafplaats van Leeuwarden.

stamboom overzicht 1

Tjipke is slechts 2 jaar geworden. Hij is overleden aan een ziekte. Van het gezin zijn bijna geen fotos bekend. Hieronder de enige foto die we konden vinden. Achter staan van links naar rechts moeder Hendrika “Rika”, dochter Emmy en vader Wiebe. Onder van links naar rechts de kinderen Antje, Reina (officieel “Reintje Regina”) en Klaas. De foto is waarschijnlijk net na de oorlog genomen rond 1945 of 1946.

Graf van Wiebe de Vries

5 gedachten over “Familie de Vries

 1. Piet de Ruiter

  Hallo Harry Prins,

  Ik kwam op je site, was weer even bezig met mijn stamboom de Ruiter, kwam Jetze (Jitze) van der Meij tegen op jouw site.

  Hier wat informatie over hem;

  Jetze (Jitze) van der Thomas MEIJ, van beroep onderwijzer der gevangenen, geboren op dinsdag 18 oktober 1803 te Holwerd, gedoopt (Hervormd) op zondag 13 november 1803 te Holwerd, overleden op donderdag 30 maart 1854 te Leeuwarden op 50 jarige leeftijd (aktenummer: 165). De Schoolmeesters van West Dongeradeel in de loop der tijden.

  Op 9 November 1823 trad opvolger Jitze Thomas van der Meij (3e Rang) aan. En hij was in 1803 geboren te Holwerd en opgeleid door de onderwijzer Smids aldaar. Op 12 november 1828 werd hij tweede onderwijzer in de 1e stadsschool te Leeuwarden en onderwijzer in het huis van bewaring aldaar. Hij overleed er als zodanig 30 maart 1854.
  Toen Jetze van de Meij kwam wonen in 1828 te Leeuwarden woonde hij in de Alde Galieen 34, in 1839 verhuisde hij naar Noordvliet 15. Jetze van de Meij was getrouwd met Wiepkje Klazes Kleiterp.

  Zijn dochter Geertje trouwt met Reindert de Vries zoals op je site je scheef dat Reindert geen beroep had. Op alle friezen bij huwelijk staat dat Reindert zilversmid was.

  hopelijk heb je hier wat aan.

  Met vriendelijke groet
  Piet de Ruiter

  Reageren
 2. Jan de Jager

  Wiebe de vries en Pietje krol hebben een dochter namelijk Lutske geboren 26-10-1914 te Leeuwarden en overleden 4-7-1999 te Hijum. Ze huwt met Foeke Bijma geboren 29-11-1914 te Twijzel en overleden 15 juni 1997 te Hijum twee kinderen namelijk levenloos 8 17-10-1938 te Hijum en Siebe * 13-10-1939.

  Dan nog een vraag mag ik de foto van Wiebe de vries en Hendrika Vallinga met hun gezin gebruiken?

  Reageren
 3. Maarten de Vries

  Beste Harry,

  dank voor dit interessante artikel! Ik ben een achterkleinzoon van Wiebe de Vries. Onlangs kreeg ik via mijn tante (dochter van Minne) de foto in de link.

  Hartelijke groet!

  Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *